Ooievaarspas

 Als je een Ooievaarspas hebt en onder de 18 jaar bent, krijg je 100% korting op je contributie, leden ouder dan 18 krijgen 50 % korting (met uitzondering van HBO en WO studenten, die krijgen geen ooievaarspas).

Om deze korting te verkrijgen was je verplicht om elk jaar een kopie van je Ooievaarspas in te leveren. Vanaf nu gaat het anders.

Het is de bedoeling dat je nu elk jaar bij begin van het seizoen in september je originele Ooievaarspas in laat scannen bij de penningmeester (of als je nieuw lid bent, moet je dat doen bij inschrijving). Bij het inscannen van de pas wordt gelijk gecontroleerd of de pas nog geldig is, of het niet al ergens anders is gebruikt en/of het maximum bedrag dat je mag declareren al of niet is bereikt (het maximum is € 330,00 per jaar).

Ooievaarspasleden moeten verder rekeninghouden met hetvolgende:

  1. Zorg ervoor dat je de Ooievaarspas op tijd aanvraagt. Ieder jaar moet de Ooievaarspas opnieuw worden aangevraagd en het recht worden vastgesteld. De Ooievaarspas zelf is vijf jaar “houdbaar”. Dat houdt in dat je hetzelfde pasje houdt, maar of het nog geldig is of niet, wordt in de administratie van de Ooievaarspas bijgehouden.
  2. Zorg ervoor dat je in het begin van het seizoen op tijd je Ooievaarspas laat inscannen door de penningmeester. Als je dat niet op tijd doet, mag je niet meedoen aan wedstrijden, of het kan zijn dat wij een gedeelte van de contributie niet kunnen declareren bij de Ooievaarspas. Vooral voor leden die in begin van seizoen 18 jaar worden, is het van belang dat ze OP TIJD hun Ooievaarspas bij ons laten inscannen. Want stel, je wordt 18 jaar op 15 september, en je komt pas op 16 september met je Ooievaarspas, dan krijg je alleen 50 % korting en niet 100 %. Het resterende 50 % moet je dan zelf betalen.
  3. Kinderen onder de 18 jaar krijgen alleen 100 % korting bij 1 sport en bij 1 culturele activiteit. Als je bijvoorbeeld je Ooievaarspas al gebruikt bij een voetbalvereniging en ook bij ons wilt gebruiken dan kan je alleen 50 % korting bij ons krijgen. Dit houdt in dat je de andere helft zelf moet betalen. Een uitzondering op deze regel is het elementair zwemmen.
  4. Nieuwe leden met of zonder Ooievaarspas moeten 15 euro inschrijfgeld betalen. Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld te declareren bij de Ooievaarspas. Dat geldt ook voor de 5 euro dat betaald moet worden voor de schuldvrijverklaring als je van een andere vereniging komt.

Bij vragen over de Ooievaarspas, kan je terecht bij onze penningmeester. De penningmeester is bereikbaar via e-mail penningmeester@hbvthejumpers.nl


Laatst gewijzigd: 22-7-2015 17:16:26